Счетоводство, одит и мониторинг - СЧЕТОВОДСТВО И КОНСУЛТАЦИИ

Публикувано на 19/07/2018
Публикувано от Accsco
Видяно 23 пъти

Описание и дейност

Счетоводно обслужване на фирми и граждани, съгласно националните и международни счетоводни стандарти;
Изготвяне на месечни отчети за ДДС съгласно Закона за данък върху добавената стойност и регламентите за прилагане на Закона за ДДС;
Начисляване и изготвяне на всички необходими документи за плащане към бюджета;
Изготвяне на амортизационен план за дълготрайни активи;
Обработка на данни със счетоводен софтуер с възможност за обмен на информация по електронен път.

Годишно приключване:
Изготвяне и предоставяне на финансови отчети;
Изготвяне и предоставяне на консолидирани отчети;
Изготвяне на годишни данъчни декларации;
Изготвяне и предоставяне на статистически формуляри за Националния статистически институт.

ТРЗ:
Изготвяне на трудови договори;
Регистрация и пререгистрация на трудови договори;
Подготовка на документи за прекратяване на трудовите договори;
Изготвяне на ведомости за заплати ;Декларация №1 и декларация №6;
Изготвяне на платежни документи за плащане на бюджета;
Подготовка на документи за болнични листове и подаване до Националния осигурителен институт;

Регистрации:
Регистрация и пререгистрация на фирми;
Регистрация на фирми в ТР;
Регистрация по ДДС;
Комисия по защита на данните;
Агенция за финансово разузнаване;
Други регистрации.

Счетоводни консултации:
Консултации и съдействие при регистрация на фирми;
Консултации по данъчно право;
Консултации по трудово право и социално-осигурителни отношения;
Консултации и подготовка на документи за банкови, финансови и оперативни лизингови договори;
Консултации по набиране на персонал;
Консултации по промени в законите и правните норми.

Данъчна защита:
Изготвяне и подаване на данъчни декларации и уведомления;
Забележки във връзка с данъчни проверки и одити;
Представителство и защита на органите на НАП, НИП, НЗОК.

Други услуги:
Онлайн банкиране;
Онлайн декларации, изявления и доклади;
Преводи, регистрации и пререгистрации;
Изготвяне на отчети и изявления на компанията, желани от клиента.

Локация

Страна
България
Град
Пловдив
Адрес
Козлодуй 1

Допълнителна информация